Τηλέφωνο: 2310-995176,
E-mail: info@frl.auth.gr

Δικαιολογητικά αποφοίτησης από το ΔΠΜΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και την αποστολή του βαθμού της για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης χρειάζεται να αποσταλεί στη γραμματεία του Δτ.Π.Μ.Σ: Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. ότι κατατέθηκε η εργασία σε ηλεκτρονική μορφή.
Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και ο σύνδεσμος είναι:


https://www.lib.auth.gr/el/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CF%8E%CE%BD-0?qt-tabs_dissertations=0#qt-tabs_dissertations

Με την υποστήριξη

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ.

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

© 2022 Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης