Τηλέφωνο: 2310-995176,
Fax: 2310-995172
E-mail: info@frl.auth.gr

Επιτυχόντες Δ.Π.Μ.Σ.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη συνεδρίαση της αριθμ. 05/11-10-2019 επικύρωσε τον κάτωθι πίνακα με τους επιτυχόντες για εισαγωγή στο Πρόγραμμα.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου
01. 8/10-09-2019
02. 37/23-09-2019
03. 18/18-09-2019
04. 43/2-10-2019
05. 19/18-09-2019
06. 21/19-09-2019
07. 17/18-09-2019
08. 24/19-09-2019
09. 29/20-09-2019
10. 7/10-09-2019
11. 1/2-9-2019
12. 38/24-09-2019
13. 11/16-09-2019
14. 6/10-09-2019
15. 20/18-09-2019
16. 36/23-09-2019
17. 44/2-10-2019


Τα μαθήματα θα αρχίσουν από την Τετάρτη 16/10 και θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Τα μαθήματα της Πέμπτης 17/10 θα ξεκινήσουν από 23/10.
Θα υπάρξει σύντομα αναλυτικό πρόγραμμα.

O Αναπληρωτής Δ/ντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Παναγιώτης Αρβανίτης
Καθηγητής

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

logo.png

Τηλέφωνο: (+30) 2310-995176,

Fax: (+30) 2310-995172

E-mail: info@frl.auth.gr

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

LDL_logo
Με την υποστήριξη και τις υποδομές του
Εργαστηρίου Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
© Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης