Μαθήματα 27ης Φεβρουαρίου 2020

Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά.
© Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης