ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2020-2021.

Δείτε την Πρόσκληση

Βρείτε την Αίτηση
© Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης