Ανακοίνωση επιτυχόντων 2020-2021

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη συνεδρίαση της αριθμ. 11/22-10-2020 επικύρωσε τον κάτωθι πίνακα με τους επιτυχόντες για εισαγωγή στο Πρόγραμμα.


ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου   Αριθμός Πρωτοκόλλου
165
63
222
81
206
146
107
155
91
198
140
5
97
136
70
203
153
38
110
93
150
225
  24
119
55
236
143
104
148
6
95
132
241
58
197
28
224
157
118
125
176
106
173O Δ/ντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Παναγιώτης Παναγιωτίδης
© Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης