ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Ανακοινώνεται στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του 3ου εξαμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» ότι η καταβολή των τελών φοίτησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 06 Νοεμβρίου 2020.
Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε Τραπεζικό Λογαριασμό που διατηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Τράπεζα Πειραιώς. Αντίγραφα απόδειξης πληρωμής κάθε εξαμήνου κατατίθενται στη Γραμματεία.
 
Τραπεζικός Λογαριασμός
Όνομα:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ
GR34 0172 2020 0052 0209 4615 399
Αιτιολογία Κατάθεσης:
Τέλη φοίτησης στο έργο 98142 για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια …. (Ονοματεπώνυμο)
 
 
© Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης