Εκλογή εκπροσώπων

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» να εκλέξουν δύο (2) εκπροσώπους τους με ισάριθμους αναπληρωματικούς προκειμένου να συμμετέχουν στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4 του ν.4485/2017 (Α΄ 114).
© Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης