ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Ανακοινώνεται στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» ότι η καταβολή των τελών φοίτησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2021.
Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε Τραπεζικό Λογαριασμό που διατηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Τράπεζα Πειραιώς.

Αντίγραφα απόδειξης πληρωμής κάθε εξαμήνου κατατίθενται στη Γραμματεία.

Τραπεζικός Λογαριασμός
Όνομα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ GR34 0172 2020 0052 0209 4615 399

Αιτιολογία Κατάθεσης: Τέλη φοίτησης στο έργο 98142 για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια …. (Ονοματεπώνυμο)
© Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης