Αρχεία για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας απαραίτητα είναι τα παρακάτω αρχεία Microsoft word:

Αίτηση Εκπόνησης Διπλωματικής
Προδιαγραφές Διπλωματικής Εργασίας
Δήλωση περί Λογοκλοπής
Υπόδειγμα Διπλωματικής

Τα παραπάνω αρχεία βρίσκονται στο συμπιεσμένο zip αρχείο.© Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης