Αρχεία για επιλογή ειδίκευσης

Για την επιλογή ειδίκευσης απαραίτητα είναι τα παρακάτω αρχεία Microsoft word:

Ανακοίνωση επιλογής ειδίκευσης
Αίτηση επιλογής Ειδίκευσης

Τα παραπάνω αρχεία βρίσκονται στο συμπιεσμένο zip αρχείο.© Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης