Τηλέφωνο: 2310-995176,
Fax: 2310-995172
E-mail: info@frl.auth.grΑ. Προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 2ου εξαμήνου του ΔΠΜΣ και των δύο ειδικεύσεων

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του ΔΠΜΣ για το 2ο εξάμηνο, θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης στις ίδιες μέρες και ώρες που ίσχυαν για τα κανονικά μαθήματα.
Οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης στο κάθε μάθημα θα λάβετε τις επόμενες μέρες με email από τους διδάσκοντες.
Β. Προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 3ου εξαμήνου του ΔΠΜΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ


Ανακοινώνεται ότι το μάθημα "Ειδικά Θέματα Ειδίκευσης" διακόπτεται και θα συνεχιστεί μετά το Πάσχα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Π. Κρυστάλλη
29/4 και 6/5
13/5 αυτόνομη μάθηση

Παράδοση εργασίας: 27/5

Ο. Παπαδοπούλου
20/5 και 27/5
3/6 αυτόνομη μάθηση

Παράδοση εργασίας: 22/6

Οι διδάσκουσες,
Όλγα Παπαδοπούλου, Πηνελόπη Κρυστάλλη


Γ. Προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 3ου εξαμήνου του ΔΠΜΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα "Ειδικά Θέματα Ειδίκευσης" δε θα διδαχθεί μέχρις ότου να ανοίξει το ΑΠΘ. Θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης οι αναπληρώσεις των μαθημάτων που θα χαθούν αυτό το διάστημα.

Οι διδάσκοντες,
Ε. Πετρίδου, Π. Γκορέζης, Ν. Μυλωνάς

Ανακοινώνεται στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριές Δ.Π.Μ.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» ότι η καταβολή των τελών φοίτησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Μαρτίου 2020.
Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε Τραπεζικό Λογαριασμό που διατηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Τράπεζα Πειραιώς. Αντίγραφα απόδειξης πληρωμής κάθε εξαμήνου κατατίθενται στη Γραμματεία.

Όνομα:    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τράπεζα:    ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ    GR34 0172 2020 0052 0209 4615 399
Αιτιολογία Κατάθεσης:    Τέλη φοίτησης στο έργο 98142 για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια …. (Ονοματεπώνυμο)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

logo.png

Τηλέφωνο: (+30) 2310-995176,

Fax: (+30) 2310-995172

E-mail: info@frl.auth.gr

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

LDL_logo
Με την υποστήριξη και τις υποδομές του
Εργαστηρίου Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
© Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης